husmøte.no

 husmenighet - huskirke -husforsamling - husfellesskap - smågruppe - hjembasert kirke                             

housechurch - smallchurch - simplechurch - organic church

Forside    De første kristne   Peters hus   Bøker  Lenker   Forslag til hussamling   Nattverd hjemme   Om oss

i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og inderlig glede
Apg 2:46
ingen kirkebygg de første 200 år
hils .. Nymfa og menigheten som samles i hennes hus. Kol 4:15
ekklesia- det inderligste fellesskap mellom troende innbyrdes
fellesskap - like viktig som forkynnelsen
hverdagsfellesskap
bringe evangeliet ut i nærmiljøet
det står ikke om lutheranere, metodister, baptister eller pinsevenner i Bibelen

Kirke fremmøtte

Personer tillagt på 5 år

Vekst-prosent

1-100 gj.snitt 51

32

63

100-200 (gj.snitt 139

32

23

200-300 (gj.snitt 229

39

17

300-400 (gj.snitt 357

25

7

1000+  gj.sn 2.856

112

4

 Wordwide research project, Christian Schwartz. 


Velkommen til Husmøte

Vi tror tiden er moden til å møtes på tvers av gamle kirkesamfunn strukturer,

for å ha små lokale hverdagsfellessap med nattverd i ukedagene.
La alle delta og la Den Hellige Ånd lede.


Samtidig kan du være med i en tradisjonell menighet, gå på gudstjenester, høre god forkynnelse og støtte økonomisk.
    fram til urkristendommen   
det er mer land å innta
TBB
bygg opp ruinene fra gammel tid
husbaserte fellesskap som vinner mennesker og gjør disipler
jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og i hjemmene
Apg 20:20

når dere kommer sammen,
har hver av dere
en salme, en lære, en tunge,
en åpenbaring, en tydning.
1.Kor 14:26
30.000 kirkesamfunn i verden
kirkesamfunnene har opphav i
og navn etter
en oppdaget sannhet,
en metode eller en person
-halvparten av alle mennesker som har levd, lever i dag
- halvparten av klodens befolkning bor i byer
 Worldwatch Institute 2007Kontakt                
post@husmote.no


Inspirasjonskilde: "Hjem som forandrer verden" av Wolfgang Simson.