Om oss.

Vi er en liten gruppe troende i Vestfold som møtes en gang i uken i hjem (privathus/leilighet).

Vi ønsker å nå mennesker i nærmiljøet med evangeliet. Det tror vi er mulig. Prøv å invitere naboer
hjem på en god middag for å bli bedre kjent, og hjelp til i forskjellige situasjoner.

-Ingen ansatte.
-Ikke noe eget lokale. Vi kan leie noe for spesielle større samlinger.
-Ikke noe medlemsskap eller registrert trossamfunn.
-Ingen kollekt til oss selv, men vi vil hjelpe til der det trengs blant deltagere, i nærmiljøet
eller andre steder.

Vi har god kontakt med menigheter lokalt, og er åpne for korreksjon fra andre.
Vi vil være med i et nettverk av andre husmenigheter.

De som deltar i husmøtene velger om de går på andre gudstjenester og møter og stevner, og
høre god forkynnelse og lovsang og støtte økonomisk. Vi er en del av Guds folk på stedet og i byen.

Vi ønsker at enhver deltar i husmøtene med bibellesning og bønn og sang og forteller litt fra sin uke.
Vi vil være vâre for Herrens ledelse.

Vi deler nattverd og kveldsmåltid.
Vi føler tilhørighet til evangeliske troende som elsker Jesus.

Et bibelvers som vi ønsker for oss er Jeremias 30,19:

"Fra dem skal det lyde lovsang og latter.
Jeg gjør dem flere.. Jeg gir dem ære..
menigheten skal bestå for mitt ansikt." (B.2011)


Kontakt: post@husmote.no